Serveis

Opis i marquesines

Els opis i marquesines tenen un gran impacte visual en ubicacions estratègiques de tota la ciutat. Una publicitat on estaràs present les 24 hores del dia, marquesines on esperes l’autobús i veus en tranquil·litat el que s’anuncia.

  • Contractació mínima setmanal.
  • Possibilitat d’escollir emplaçaments.
  • Contractes mensuals, trimestrals o anuals.